The Light Cupula: An Emerging New Concept for Positional Vertigo
Min-Beom Kim, Seok Min Hong, Hyerang Choi, Seongjun Choi, Ngoc Chien Pham, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
J Audiol Otol. 2018;22(1):1-5.   Published online 2017 Oct 24     DOI: https://doi.org/10.7874/jao.2017.00234
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Direction-changing spontaneous nystagmus in patients with dizziness
Jiyeon Lee, Joon Yong Park, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2023; 280(6): 2725.     CrossRef
Clinical Characteristics of persistent geotropic horizontal direction-changing positional nystagmus: Experience in 189 participants
Hao Peng, Liyi Wang, Haitao Song, Bo Gao, Yi Yang, Fan Lyu
Journal of Vestibular Research.2023; 33(3): 203.     CrossRef
Lateral semicircular canal-BPPV: Prospective randomized study on the efficacy of four repositioning maneuvers
Filipe Correia, Luís Castelhano, Pedro Cavilhas, Pedro Escada
Acta Otorrinolaringológica Española.2022; 73(1): 27.     CrossRef
Analysis of the nystagmus characteristics of cupula diseases
Zhaoxia Wang, Yang Zhang, Qiang Guo, Ying Lin, Juan-Juan Li
Medicine.2022; 101(1): e28211.     CrossRef
Lateral semicircular canal-BPPV: Prospective randomized study on the efficacy of four repositioning maneuvers
Filipe Correia, Luís Castelhano, Pedro Cavilhas, Pedro Escada
Acta Otorrinolaringologica (English Edition).2022; 73(1): 27.     CrossRef
Light cupula phenomenon: a systematic review
Nilüfer Bal, Melike Altun, Elif Kuru, Meliha Basoz Behmen, Ozge Gedik Toker
The Egyptian Journal of Otolaryngology.2022;[Epub]     CrossRef
Less talked variants of benign paroxysmal positional vertigo
Jae-Myung Kim, Seung-Han Lee, Hyo-Jung Kim, Ji-Soo Kim
Journal of the Neurological Sciences.2022; 442: 120440.     CrossRef
Update on benign paroxysmal positional vertigo
Hyo-Jung Kim, JaeHan Park, Ji-Soo Kim
Journal of Neurology.2021; 268(5): 1995.     CrossRef
Immediate and short‐term effects of Gufoni and Appiani liberatory maneuver for treatment of ageotropic horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo: A prospective randomized trial
Jiyeon Lee, Dong‐Han Lee, Haemin Noh, Jung Eun Shin, Chang‐Hee Kim
Laryngoscope Investigative Otolaryngology.2021; 6(4): 832.     CrossRef
Clinical and pathogenetic aspects of positional nystagmus
M.A. Kutlubaev
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2021; 121(12): 123.     CrossRef
Comorbid Cupulolithiasis Is Rare in Patients With Horizontal Semicircular Canal Canalolithiasis
BoYoon Choi, HyunJoo Nahm, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
Otology & Neurotology.2020; 41(3): e357.     CrossRef
New views on benign paroxysmal positional vertigo
Wei Wang, Peng Lin, Xi Han, Xiang Mao, Shanshan Li, Chao Wen, Qiang Liu, Guangjian Ni, Taisheng Chen
Journal of Bio-X Research.2020; 3(2): 78.     CrossRef
Light Cupula: To Be Or Not to Be?
Su-lin Zhang, E. Tian, Wen-chao Xu, Yu-ting Zhu, Wei-jia Kong
Current Medical Science.2020; 40(3): 455.     CrossRef
Positional Audiometry in Patients with Light Cupula: A Preliminary Study
Jiyeon Lee, Dong-Han Lee, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
Research in Vestibular Science.2020; 19(3): 89.     CrossRef
Density difference between perilymph and endolymph: A new hypothesis for light cupula phenomenon
Chang-Hee Kim, Ngoc Chien Pham
Medical Hypotheses.2019; 123: 55.     CrossRef
Direction-Changing Positional Nystagmus in Acute Otitis Media Complicated by Serous Labyrinthitis: New Insights into Positional Nystagmus
Jin Woo Choi, Kyujin Han, Hyunjoo Nahm, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
Otology & Neurotology.2019; 40(4): e393.     CrossRef
A new treatment (the affected-ear-up 90° maneuver) for benign paroxysmal positional vertigo of the lateral semicircular canal
Hiroaki Ichijo
Acta Oto-Laryngologica.2019; 139(7): 588.     CrossRef
Effect of intratympanic steroid injection in light cupula
Jin Su Park, So Yean Kim, Min-Beom Kim
Acta Oto-Laryngologica.2018; 138(9): 769.     CrossRef
Outcome of Canalith Repositioning Procedure in Patients with Persistent and Transient Geotropic Direction-Changing Positional Nystagmus: Short-term Follow-up Evaluation
Seung Sik Jeon, Sung Won Li, Sung Kyun Kim, Yong Bok Kim, Il-Seok Park, Seok Min Hong
Research in Vestibular Science.2018; 17(3): 109.     CrossRef
The effective clinical outcomes of the Gufoni maneuver used to treat 91 vertigo patients with apogeotropic direction-changing positional nystagmus (apo-DCPN)
Tianming Shi, Lihua Yu, Yi Yang, Yiqi Wang, Yanqi Shao, Meiping Wang, Yu Geng, Zongjie Shi, Xiaojun Yin
Medicine.2018; 97(39): e12363.     CrossRef