The Light Cupula: An Emerging New Concept for Positional Vertigo
Min-Beom Kim, Seok Min Hong, Hyerang Choi, Seongjun Choi, Ngoc Chien Pham, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
J Audiol Otol. 2018;22(1):1-5.   Published online 2017 Oct 24     DOI: https://doi.org/10.7874/jao.2017.00234
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical characteristics and lateralization of the horizontal semicircular canal light cupula
Wenjing Qin, Zheng Liu, Yanhan Zhu, Xueyan Zhang, Jiao Xu, Tao Zhou, Lingli Wei, Yi Fang, Liying Chang
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Variantes de afectación del conducto semicircular posterior en el vértigo posicional paroxístico benigno
Octavio Garaycochea, Nicolás Pérez-Fernández
Acta Otorrinolaringológica Española.2024;[Epub]     CrossRef
Variants of posterior semicircular canal involvement in benign paroxysmal positional vertigo
Octavio Garaycochea, Nicolás Pérez-Fernández
Acta Otorrinolaringologica (English Edition).2024;[Epub]     CrossRef
Direction-changing spontaneous nystagmus in patients with dizziness
Jiyeon Lee, Joon Yong Park, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2023; 280(6): 2725.     CrossRef
Clinical Characteristics of persistent geotropic horizontal direction-changing positional nystagmus: Experience in 189 participants
Hao Peng, Liyi Wang, Haitao Song, Bo Gao, Yi Yang, Fan Lyu
Journal of Vestibular Research.2023; 33(3): 203.     CrossRef
Lateral semicircular canal-BPPV: Prospective randomized study on the efficacy of four repositioning maneuvers
Filipe Correia, Luís Castelhano, Pedro Cavilhas, Pedro Escada
Acta Otorrinolaringológica Española.2022; 73(1): 27.     CrossRef
Analysis of the nystagmus characteristics of cupula diseases
Zhaoxia Wang, Yang Zhang, Qiang Guo, Ying Lin, Juan-Juan Li
Medicine.2022; 101(1): e28211.     CrossRef
Lateral semicircular canal-BPPV: Prospective randomized study on the efficacy of four repositioning maneuvers
Filipe Correia, Luís Castelhano, Pedro Cavilhas, Pedro Escada
Acta Otorrinolaringologica (English Edition).2022; 73(1): 27.     CrossRef
Light cupula phenomenon: a systematic review
Nilüfer Bal, Melike Altun, Elif Kuru, Meliha Basoz Behmen, Ozge Gedik Toker
The Egyptian Journal of Otolaryngology.2022;[Epub]     CrossRef
Less talked variants of benign paroxysmal positional vertigo
Jae-Myung Kim, Seung-Han Lee, Hyo-Jung Kim, Ji-Soo Kim
Journal of the Neurological Sciences.2022; 442: 120440.     CrossRef
Update on benign paroxysmal positional vertigo
Hyo-Jung Kim, JaeHan Park, Ji-Soo Kim
Journal of Neurology.2021; 268(5): 1995.     CrossRef
Immediate and short‐term effects of Gufoni and Appiani liberatory maneuver for treatment of ageotropic horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo: A prospective randomized trial
Jiyeon Lee, Dong‐Han Lee, Haemin Noh, Jung Eun Shin, Chang‐Hee Kim
Laryngoscope Investigative Otolaryngology.2021; 6(4): 832.     CrossRef
Clinical and pathogenetic aspects of positional nystagmus
M.A. Kutlubaev
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2021; 121(12): 123.     CrossRef
Comorbid Cupulolithiasis Is Rare in Patients With Horizontal Semicircular Canal Canalolithiasis
BoYoon Choi, HyunJoo Nahm, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
Otology & Neurotology.2020; 41(3): e357.     CrossRef
New views on benign paroxysmal positional vertigo
Wei Wang, Peng Lin, Xi Han, Xiang Mao, Shanshan Li, Chao Wen, Qiang Liu, Guangjian Ni, Taisheng Chen
Journal of Bio-X Research.2020; 3(2): 78.     CrossRef
Light Cupula: To Be Or Not to Be?
Su-lin Zhang, E. Tian, Wen-chao Xu, Yu-ting Zhu, Wei-jia Kong
Current Medical Science.2020; 40(3): 455.     CrossRef
Positional Audiometry in Patients with Light Cupula: A Preliminary Study
Jiyeon Lee, Dong-Han Lee, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
Research in Vestibular Science.2020; 19(3): 89.     CrossRef
Density difference between perilymph and endolymph: A new hypothesis for light cupula phenomenon
Chang-Hee Kim, Ngoc Chien Pham
Medical Hypotheses.2019; 123: 55.     CrossRef
Direction-Changing Positional Nystagmus in Acute Otitis Media Complicated by Serous Labyrinthitis: New Insights into Positional Nystagmus
Jin Woo Choi, Kyujin Han, Hyunjoo Nahm, Jung Eun Shin, Chang-Hee Kim
Otology & Neurotology.2019; 40(4): e393.     CrossRef
A new treatment (the affected-ear-up 90° maneuver) for benign paroxysmal positional vertigo of the lateral semicircular canal
Hiroaki Ichijo
Acta Oto-Laryngologica.2019; 139(7): 588.     CrossRef
Effect of intratympanic steroid injection in light cupula
Jin Su Park, So Yean Kim, Min-Beom Kim
Acta Oto-Laryngologica.2018; 138(9): 769.     CrossRef
Outcome of Canalith Repositioning Procedure in Patients with Persistent and Transient Geotropic Direction-Changing Positional Nystagmus: Short-term Follow-up Evaluation
Seung Sik Jeon, Sung Won Li, Sung Kyun Kim, Yong Bok Kim, Il-Seok Park, Seok Min Hong
Research in Vestibular Science.2018; 17(3): 109.     CrossRef
The effective clinical outcomes of the Gufoni maneuver used to treat 91 vertigo patients with apogeotropic direction-changing positional nystagmus (apo-DCPN)
Tianming Shi, Lihua Yu, Yi Yang, Yiqi Wang, Yanqi Shao, Meiping Wang, Yu Geng, Zongjie Shi, Xiaojun Yin
Medicine.2018; 97(39): e12363.     CrossRef