Clinical Factors Influencing the Trial and Purchase of Bilateral Microphones with Contralateral Routing of Signal in Patients with Asymmetric Sensorineural Hearing Loss
Jeon Seong, Seung Koo Yang, Pilkeun Jang, Sang-Yeon Lee, Marge Carandang, Byung-Yoon Choi
J Audiol Otol. 2020;24(1):29-34.   Published online 2019 Dec 20     DOI: https://doi.org/10.7874/jao.2019.00409
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Developmental performance among pediatric candidates for cochlear implantation
Yanhong Li, Wanxia Zhang, Yang Yang, Bing Liu, Min Chen, Wei Liu, Bei Li, Yi Zhou, Jie Zhang, Xin Ni
Acta Oto-Laryngologica.2021; 141(1): 66.     CrossRef
Developmental performance between pediatric cochlear implantation candidates with and without large vestibular aqueduct syndrome
Yanhong Li, Yang Yang, Wanxia Zhang, Jihang Sun, Bing Liu, Min Chen, Wei Liu, Shanshan Liu, Xiaoxu Wang, Shilan Li, Jie Zhang, Xin Ni
Acta Oto-Laryngologica.2021; 141(3): 250.     CrossRef